Informació


Camps obligatoris

Documentació


Adjuntar contracte, en el cas de lloguer, rènting o lísing. Adjuntar permís de circulació on es reflecteixi la data d’expedició, en cas de no disposar de l’impost de circulació, per tractar-se d’un vehicle nou o d’una compravenda realitzada el mateix any en que es vol donar d’alta el vehicle.

Consentiment tractament dades de caràcter personal