Objectiu

Proporcionar una elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb sector terciari i zones comercials amb la finalitat que un màxim nombre de persones es puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle durant un període de temps limitat de dues hores, per realitzar les seves gestions.

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, que hagin validat el seu aparcament per matricula pel parquímetre o per l’aplicació de pagament per mòbil, durant el temps màxim que indiqui el senyal.

Nombre de places

Actualment, tenim més de 800 places blaves en servei.

Horaris

L'horari majoritari de funcionament de l'Àrea Blava es vincula a l’horari comercial de la ciutat, que correspon al que genera un augment del trànsit relacionat amb aquesta activitat, es per això que compren els dies laborables de 9h a 14h i de 17h a 20h i s'amplia als dissabtes de 9h a 14h.

La zona de Sant Mamet presenta un horari especial que abasta els dies laborables de 9h a 20h, sense interrupcions al migdia.

La tarifa d'Àrea Blava B i Mercat estaran disponibles durant el mes d'agost.

Tarifes

Actualment hi ha dues tarifes en funció de la zona d’estacionament.

Tarifa àrea blava A:

15 min (mínim)

0,35 €

30 min

0,70 €

60 min

1,40 €

120 (màxim)

2,80 €

Anul·lació denuncia

7,20 €

Tarifa àrea blava B:

15 min (mínim)

0,70 €

30 min

1,40 €

60 min

2,80 €

120 (màxim)

5,60 €

Anul·lació denuncia

14,40 €

La tarifa B correspon a la zona situada darrere del mercat de Torre Blanca permetent aparcar gratuïtament als clients del mercat que realitzin les seves compres en alguna de les parades existents mitjançant la selecció de la “tarifa mercat”.

Els vehicles amb el distintiu ambiental emès per la DGT poden acollir-se als següents descomptes:

  • Etiqueta Emissions Zero: Exempció total de pagament en àrea blava
  • Etiqueta Emissions ECO: Bonificació 50 % sobre la tarifa d'àrea blava

Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic que regula el tram d'estacionament