L’estacionament regulat de Sant Cugat és un sistema d'ordenació integral de l'estacionament a la calçada en què tot l'espai d'aparcament dins la zona de regulació es distribueix —d'acord amb unes prioritats— i regula a través d'unes normes i unes tarifes

Els objectius que es persegueixen amb l’estacionament regulat son:

Participar en els plans de millora de la qualitat de l’aire del municipi reduint les emissions sorolls i foment l’ús del transport públic dins del marc d’una mobilitat sostenible
Facilitar l’aparcament a les àrees amb alta ocupació i forta pressió forastera.
Reduir el trànsit d’agitació en la recerca d’aparcament, així com reduir la congestió al nucli central del municipi
Millorar l’aprofitament de les places, assegurant altes taxes de rotació, potenciant el comerç local i l'economia de Sant Cugat.
Reduir la indisciplina mitjançant una millor vigilància d’aquesta part del municipi

El Ple de 16 de febrer de 2015 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va acordar el canvi del gestor de la prestació del servei públic d’aparcaments municipals i estacionament a la via pública amb limitació horària, acordant-se que la gestió directa d’aquest servei públic la duria a terme PROMUSA. La gestió es va assumir a partir de l'1 d’octubre de 2015.

S’aprova el nou reglament per regular l’estacionament i facilitar una mobilitat més neta i saludable

Prop d’un milió de trajectes en bici en dos anys en els punts de recompte de rambla del Celler i Can Gatxet

Setmana Europea de la Mobilitat del 16 al 22 de Setembre 

Les àrees blaves i verdes tornen a ser de pagament a partir de l'1 de Setembre

Més de 50.000 persones han fet servir el Park&Ride a Sant Cugat des que es va posar en marxa el 2018.

Sant Cugat posa en marxa dues noves app per facilitar l'aparcament regulat.

Els beneficis socials de la Mobilitat Sostenible

Esade Creapolis acull un aparcament del servei de motos elèctriques compartides

 Sant Cugat mesurarà la qualitat de l’aire a través de nanosensors col·locats en bicicletes i persones

L’Ajuntament de Sant Cugat guanya el projecte 'Innovaires' amb una idea per millorar la qualitat de l’aire

Les àrees blaves i verdes tornen a ser de pagament

Les àrees d’estacionament regulat blaves i verdes no funcionaran a partir de l’1 d’agost i no tornaran a entrar en servei fins al dimarts 1 de setembre, exceptuant la tarifa mercat i la tarifa B de l’àrea blava del Mercat de Torreblanca i l’àrea vermella del CAP de la Mina que es mantenen en funcionament a l’agost.

Recordem que l’horari de l’àrea vermella és de Dilluns a Divendres de 8h a 20h i Dissabtes de 9h a 14 i el del Mercat de Torreblanca és de Dilluns a Divendres de 9h a 14h i de 17h a 20h i Dissabtes de 9h a 14h.

La primera Àrea comercial d’estacionament es posa en servei al barri Monestir- Sant Francesc.

A partir del 8 de juny les àrees d’estacionament regulat reprenen el seu servei habitual.

L'Ajuntament de Sant cugat posa en marxa l‘Anella de Mobilitat Verda. Un pla d’acció de mesures urgents i immediates per garantir que la ciutadania pugui moure’s de forma segura mantenint les distàncies recomanades i donant prioritat als desplaçaments a peu i als mitjans de transport sostenible.

L’Ajuntament continua implementant noves mesures per donar suport al comerç local. Des de la regidoria de Serveis Urbans i Mobilitat s’ha impulsat la creació de 29 noves places de zona de càrrega i descàrrega a tot el municipi per tal de donar resposta a la demanda dels comerciants