L’article 17.20 del Reglament dona dret a disposar d’una targeta provisional d’estacionament en els casos que s’estigui utilitzant un vehicle de substitució.

Quan un usuari donat d’alta en la base de dades de l’àrea verda no pugui disposar del seu vehicle per motius de: reparació, avaria o robatori, l’usuari podrà demanar una targeta provisional que li doni dret a l’estacionament, per un període curt, sempre que el vehicle sigui de substitució i subministrat per un taller o una asseguradora i sempre que hagi satisfet la tarifa corresponent en àrea verda.

El ciutadà haurà d’aportar un document, on figuri la present informació:

  • Data de finalització de l’entrega del cotxe de substitució
  • Matricula del cotxe de substitució
  • Matricula del cotxe substituït, que ha de coincidir amb el del l’alta en àrea verda

Els requisits d’iniciació del tràmit seran exclusivament els previstos al Reglament. La targeta es podrà tramitar en virtut de les disposicions establertes a la llei del 39/2015 del Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tant presencialment, com per la Seu Electrònica de Promusa

En línia

Utilitzant el tràmit disponible a la nostra Seu Electrònica.:


TM05. Targeta d’estacionament provisional de vehicle

Presencialment

Els tràmit de canvi de matricula d’un vehicle a l'àrea verda també es poden sol·licitar presencialment a l'Oficina d'estacionament regulat mitjançant cita prèvia, en cas d’actuar en representació cal aportar ben complimentat la següent autorització.


Cita prèvia oficina d'informació d'estacionament regulat
La seva privadesa és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-vos la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com reconèixer-ho quan torna al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del lloc web resulten més interessants i útils. Podeu configurar les cookies que desitgeu acceptar amb el botó de Més Opcions o en qualsevol moment en tornar a aquest lloc.


Cookies estrictament necessàries.
Les cookies estrictament necessàries han d'estar habilitades en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de cookies.

Cookies de tercers.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima, com ara la quantitat de visitants al lloc i les pàgines més populars. Mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el nostre lloc web.