La normativa que regula el servei d’estacionament regulat es el Reglament d’estacionament en via pública aprovat pel ple amb data 18/10/2021 pel Ple de Sant Cugat.

L’àrea verda podrà ser utilitzada per vehicles de més de 2 rodes i que no superin els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 passatgers com a màxim, incloent el conductor en virtut de l’establert a l’article 17.7

Per a gaudir de les tarifes que apliquen als usuaris categoritzats com a residents en àrea verda o residents de Sant Cugat, definides a les ordenances fiscals número 18 vigents, cal estar donat d’alta en la base de dades de l’àrea verda.

Les modalitats de disposició del vehicle venen regulades a l’article 17.8 del Reglament i són les següents:

  • Modalitat 1: En titularitat d’un vehicle que paga l’impost de circulació a Sant Cugat
  • Modalitat 2: En rènting, lísing o lloguer, de més de tres mesos de durada, a nom de la persona empadronada
  • Modalitat 3: Quan el vehicle està a nom d’una empresa, la persona empadronada haurà de figurar a l’assegurança com a conductor principal o habitual o bé disposar d’una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa, on s’autoritzi a l’ús del vehicle
  • Modalitat 4: Quan el vehicle està en la modalitat de rènting, lísing o lloguer, de més de tres mesos de durada, a nom d’una empresa, la persona empadronada figurarà al contracte o l’assegurança del vehicle com a conductor principal habitual, o bé, es disposarà d’una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa, on s’autoritzi a l’ús del vehicle
  • Modalitat 5: Quan hom sigui usufructuari d’un vehicle, la titularitat del qual sigui una tercera persona física que pagui l’impost de vehicles a Sant Cugat. La persona empadronada haurà de figurar a l’assegurança com a conductor principal o habitual

Les modalitat 1 i 5 sols admeten la disposició de vehicles que meritin l’impost de vehicles a Sant Cugat

En virtut de l’article 17.9 del Reglament un usuari d’àrea verda sols podrà donar d’alta un vehicle en la modalitat 5, sinó disposa de cap vehicle donat d’alta en alguna de les altres modalitats.

En virtut de l’article 17.10 del Reglament, les persones que vulguin autoritzar un vehicle a nom d’una empresa, solament podran donar-ne d’alta un.

Pot consultar si ja està registrat el seu vehicle, mitjançant el següent enllaç, en cas contrari pot donar d’alta el vehicle , en virtut de les disposicions establertes a la llei del 39/2015 del Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tant presencialment, com per la Seu Electrònica de Promusa

En línia

Utilitzant el tràmit disponible a la nostra Seu Electrònica aportant la documentació corresponent que pot consultar aquí


TM01. Alta de vehicles àrea verda

Presencialment

Els tràmits d'alta vehicle a l'àrea verda també es poden sol·licitar presencialment a l'Oficina d'estacionament regulat mitjançant cita prèvia, en cas d’actuar en representació cal aportar ben complimentada la següent autorització. Recordi aportar la documentació necessària en cada cas, aquest pot consultar-se al següent enllaç.


Cita prèvia oficina d'informació d'estacionament regulat
La seva privadesa és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-vos la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com reconèixer-ho quan torna al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del lloc web resulten més interessants i útils. Podeu configurar les cookies que desitgeu acceptar amb el botó de Més Opcions o en qualsevol moment en tornar a aquest lloc.


Cookies estrictament necessàries.
Les cookies estrictament necessàries han d'estar habilitades en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de cookies.

Cookies de tercers.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima, com ara la quantitat de visitants al lloc i les pàgines més populars. Mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el nostre lloc web.