Objectiu

Es tracta d’un estacionament regulat d’aparcament on l’usuari pot estacionar un màxim de 30 minuts. Aquesta àrea serà més restrictiva que l’àrea blava en quant al temps d’estacionament per permetra assegurar rotacions més altes en relació a la utilització d’aquests espais d’aparcament. L’objectiu d’aquesta àrea consistirà en un millor aprofitament dels espais d’estacionament en aquells indrets del municipi on l’oferta de places és molt reduïda

Nombre de places

Actualment hi ha 10 places situades al Carrer Orient cantonada amb Passeig Torreblanca

Horari

L'horari de funcionament de l'Àrea de l’àrea comercial compren de dilluns a divendres de 8h a 20h i dissabtes de 9 a 14 hores

Tarifes

És gratuïta, prèvia obtenció del títol d’estacionament corresponent, mitjançant els sistemes habilitats, parquímetres o aplicació mòbil. El temps mínim per a poder estacionar de nou en aquesta àrea és d’una hora