L’article 17.11 del Reglament d’estacionament regulat determina que PROMUSA podrà modificar o donar de baixa del registre d’usuaris d’àrea verda, als vehicles que no compleixin les determinacions establertes al present document per a la seva consideració com a usuaris d’àrea verda, segons els requisits establerts als articles 17.2 i 17.4 d’aquest reglament.

En el cas que hagi rebut un requeriment per a renovar la documentació referent a un vehicle inscrit en la base de dades d’àrea verda, podrà utilitzar el present tràmit per a presentar la documentació.

La documentació a presentar dependrà de la modalitat de les condicions de disposició del vehicle que venen regulades a l’article 17.8 i que es reprodueixen a continuació:

  • Modalitat 1: En titularitat d’un vehicle que paga l’impost de circulació a Sant Cugat
  • Modalitat 2: En rènting, lísing o lloguer, de més de tres mesos de durada, a nom de la persona empadronada
  • Modalitat 3: Quan el vehicle està a nom d’una empresa, la persona empadronada haurà de figurar a l’assegurança com a conductor principal o habitual o bé disposar d’una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa, on s’autoritzi a l’ús del vehicle
  • Modalitat 4: Quan el vehicle està en la modalitat de rènting, lísing o lloguer, de més de tres mesos de durada, a nom d’una empresa, la persona empadronada figurarà al contracte o l’assegurança del vehicle com a conductor principal habitual, o bé, es disposarà d’una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa, on s’autoritzi a l’ús del vehicle
  • Modalitat 5: Quan hom sigui usufructuari d’un vehicle, la titularitat del qual sigui una tercera persona física que pagui l’impost de vehicles a Sant Cugat. La persona empadronada haurà de figurar a l’assegurança com a conductor principal o habitual

Pot consultar aquí la documentació a aportar en cada cas, utilitzant un del canals que es relacionen a continuació.

En línia

Utilitzant el tràmit disponible a la nostra Seu Electrònica.:


TM10. Renovació documentació alta àrea verda

Presencialment

Els tràmit de renovació de la documentació també es pot sol·licitar presencialment a l'Oficina d'estacionament regulat mitjançant cita prèvia, en cas d’actuar en representació cal aportar ben complimentat la següent autorització.


Cita prèvia oficina d'informació d'estacionament regulat
La seva privadesa és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-vos la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com reconèixer-ho quan torna al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del lloc web resulten més interessants i útils. Podeu configurar les cookies que desitgeu acceptar amb el botó de Més Opcions o en qualsevol moment en tornar a aquest lloc.


Cookies estrictament necessàries.
Les cookies estrictament necessàries han d'estar habilitades en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de cookies.

Cookies de tercers.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima, com ara la quantitat de visitants al lloc i les pàgines més populars. Mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el nostre lloc web.