Les tarifes existents es poden consultar accedint a cadascuna de les tipologies de places que es mostren en https://mobilitat.promusa.cat/, també disposem d’un tríptic resum que podeu descarregar aquí

Aquelles que s'han emès per superació del temps d’estacionament. No seran anul·lables en el cas que l'usuari no hagi validat l’estacionament mitjançant algunes de les tarifes existents.
El funcionament del servei d’estacionament regulat queda recollit al Reglament aprovat pel Ple de Sant Cugat amb data 18/10/2021, podeu consultar el text íntegre aquí

Si la denúncia es anul·lable , utilitzeu un parquímetre o l’app per pagar l’import corresponent i procedir a la seva anul·lació. Aquesta opció sols està disponible per a determinades tarifes horàries i sempre dins de la primera hora des de la finalització del títol d'estacionament, aquesta circumstància es descriu a la butlleta de la denuncia.

En el cas de disposar d’un títol d’estacionament vàlid i haver sigut denunciat al haver introduït erròniament la matricula, es disposarà de 48 hores per enviar un correu des de la data d’emissió de la denuncia, informant d’aquesta circumstància al correu infomobilitat@promusa.cat

Per a la resta de denúncies s’haurà de presentar recurs a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o a la Diputació de Barcelona, tal i com s'indica al revers de la butlleta de denuncia

És aquella persona que està empadronada dins d’uns dels sector de l’àrea d’estacionament regulat per a residents del municipi de Sant Cugat i disposa de més de 2 rodes i que no superin els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de 9 passatgers com a màxim, incloent el conductor i compleix el següents requisits.

Els parquímetres, tant de zona verda com de zona blava, accepten monedes, targetes de crèdit amb xip o banda magnètica i targetes de crèdit sense contacte.

L'estacionament es pot pagar:

  • Amb els parquímetres
  • Amb telèfon mòbil mitjançant l'aplicació gratuïta Aparca a Sant Cugat o Aparcare
  • Pagant la quota anual de l’àrea verda mitjançant enllaç o presencialment a l'oficina d’informació d’estacionament regulat. Aquest abonament no es podrà realitzar pels mitjans anteriors. La tarifa a residents diaria, setmanal i trimestral s'haurà d'abonar mitjançant el parquímetre o l'app.
  • Diària: dona dret a l'estacionament en el dia que es paga
  • Setmanal correspon a 7 dies naturals incloent el dia que s'efectua el pagament. Ex: si es paga en algun moment del divendres 20 d'abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del dijous 26 d'abril del 2018
  • Trimestral: correspon a 3 mesos incloent el dia que s'efectua el pagament, independentment dels dies totals del mes. Ex: :si es paga en algun moment del 20 d’abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del 19 de juliol del 2018
  • Anual: correspon a un any complet incloent el dia de pagament. Ex: si es paga en algun moment del 20 d’abril de 2018, donarà dret fins a les 20h del 19 d’abril del 2019

Es pot estacionar gratuïtament i sense haver d'obtenir cap tiquet, a l’àrea blava i verda fora d'horari de regulació. Els diumenges i festius també s'hi pot estacionar gratuïtament. També a l’aparcament dissuasiu habilitat per l’Ajuntament.

Sí, sempre que el vehicle es tingui contractat un rentin o un lísing a nom d’un particular o d’una empresa, o es sigui usufructuari d'un vehicle del qual es sigui conductor principal o habitual a l'assegurança

No, sols es permet el pagament de dia complet.

Trucant al número de telèfon d’incidències 673 002 763 o adreçant-se a algun dels inspectors que estiguin de servei.

Sí, sempre que s’estigui empadronat al pis i el vehicle pagui l’impost a Sant Cugat.

L'autorització de cada vehicle es pot comprovar escrivint la matrícula del mateix al següent enllaç.

Els objectius es descriuen a l’apartat de presentació de la present web.

Els diners es destinen al manteniment del sistema d’explotació de l'àrea i a la contribució en la creació d'habitatge públic de lloguer.

L’ajuntament ha habilitat un pàrquing dissuasiu integrat amb la implantació d’un bus llançadora.

L’estacionament regulat amb preferència per a residents va entrar en vigor el 30 d’abril del 2018.

Per a realitzar qualsevol canvi dels previstos al Reglament pot utilitzar algun dels tràmits disponibles a l’apartat corresponent d’aquesta web, de forma telemàtica mitjançant la Seu Electrònica o presencialment a l'Oficina d'Estacionament Regulat. Les devolucions només podran realitzar-se a l’Oficina, aquestes seran per trimestre i en efectiu.

No, el que habilita al ciutadà com a resident es estar empadronat en alguna de les àrees veïnals que es poden consultar a la present web

No, si el vehicle es disposa en propietat o com usufructuari (modalitat 1 i 4 del Reglament), s’exceptua aquest requisit en el casos rènting i lísing o d’empresa (modalitat 2 i 3 del Reglament), per les característiques pròpies de l’adquisició d’aquest tipus de vehicles

Si, els criteris per als Residents de Sant Cugat són els mateixos que per als Residents en àrea verda. En el cas de no estar registrat en la base de dades pot tramitar-ho presencialment a l’Oficina d’Estacionament o en línia

El Reglament preveu aquesta circumstància amb una sèrie de condicions, pot revisar-les aquí

Un resident pot disposar de tants vehicles com tingui en propietat al seu nom (modalitat 1) o amb un contracte de rènting o lísing a la seva persona.

En el cas de disposar un vehicle com usufructuari (modalitat 4) solament podrà donar-lo d’alta si no disposa d’altre vehicle registrat en alguna de les altres modalitats, segons s’estipula a l’article 17.9 del Reglament

En el cas de disposar d’un vehicle d’empresa solament es podrà donar d’alta un, segons reglamenta l’article 17.10 del Reglament

Si, a la llarga de 60 dies, passat aquest temps haurà de regularitzar la situació del vehicle segons s’estipula en la legislació relacionada, passat aquest temps s’haurà de tornar a donar d’alta el vehicle amb la matricula espanyola

El Reglament, a l’article 17.13, preveu la cessió dels drets de resident d’una persona depenent en determinades condicions a un tercer, en tot cas caldrà acreditar aquesta situació aportant documentació addicional en el tràmit d’alta. La documentació que manifesti aquest circumstància estarà emesa per organisme competent

Els usuaris no residents en àrea verda disposaran de 60 minuts gratuïts per a realitzar estacionaments curts quan els convingui, en una de les places regulades com àrea verda, amb l'objectiu de facilitar gestions ràpides o recollir una persona resident en l'àrea veïnal.

Aquesta tarifa gratuïta no permetrà treure tiquets consecutius similars i solament es podrà gaudir dos cops al dia, una estarà disponible de 8h a 14h del matí i es disposarà d'una segona de 14h a 20h de la tarda.

Les persones que vulguin gaudir d'aquesta tarifa hauran d'acostar-se al parquímetre més proper o utilitzar l'aplicació per a mòbil Aparca a Sant Cugat o Aparcare que permet agilitzar aquesta operació, introduir la seva matricula i obtenir un tiquet gratuït per al seu vehicle, que no caldrà disposar sobre aquest, ja que la vigilància es realitza de forma telemàtica.

En cas de rebre una denuncia per sobrepassar aquest 60 minuts gratuïts, no es podrà anular aquesta.

  • 100 € per “Manca d’obtenció del títol d’estacionament a una àrea regulada” segons l’article 94, apartat 2b del RGC
  • 50 € per “Sobrepassar el límit horari d’estacionament a una àrea d’estacionament regulat” segons l’article 94, apartat 2b del RGC


La seva privadesa és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-vos la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com reconèixer-ho quan torna al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del lloc web resulten més interessants i útils. Podeu configurar les cookies que desitgeu acceptar amb el botó de Més Opcions o en qualsevol moment en tornar a aquest lloc.


Cookies estrictament necessàries.
Les cookies estrictament necessàries han d'estar habilitades en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de cookies.

Cookies de tercers.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima, com ara la quantitat de visitants al lloc i les pàgines més populars. Mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el nostre lloc web.