Els usuaris de l’àrea blava podran pagar l’estacionament inferior a les 2h mitjançant l’operativa disponible als parquímetres o utilitzant l’app BLINKAY.

Els usuaris de l’àrea verda no residents podran pagar l’estacionament d’igual forma que es fa a l’àrea blava (inclosos els que s’han anomenat residents a Sant Cugat).

Els residents de l’àrea verda solament podran utilitzar els parquímetres o l’app per al pagament de les tarifes diàries, setmanals o trimestrals.

La tarifa anual de residents es podrà abonar presencialment a l’oficina de mobilitat o bé telemàticament a través de la present plataforma accedint a tràmits, aquesta tarifa habilita l’estacionament per 365 dies naturals incloent el dia de pagament (366 si el període inclou un 29 de febrer).

A que dona dret?

Els pagament dona dret a l’estacionament en les places amb regulació horària per al període estipulat per a cadascuna de les tarifes.