Documentació que cal aportar en l’alta d’un vehicle en l’àrea verda:

La documentació a presentar es la relacionada a l’article 17.12 del Reglament i varia en funció de la modalitat en que es disposa el vehicle, aquesta es detalla a continuació:

Document nacional d'identitat (DNI)t Permís de circulació Fitxa tècnica del vehicle Imposts de circulació de vehicles Contracte de rènting, lísing o lloguer Pòlissa d'assegurança vigent Certificat d'empresa
Modalitat 1 *
Modalitat 2 *
Modalitat 3 * **
Modalitat 4 * **
Modalitat 5 *

*En el cas que les dades del DNI no estiguin actualitzades, el ciutadà podrà aportar voluntàriament el volant d’empadronament

**Documentació a aportar en el cas que la resta de la documentació no acrediti la vinculació amb la persona que demani l’alta en àrea verda

Es considerarà suficient el DNI per a acreditar el domicili d'empadronament del ciutadà, en el cas que la dada que figuri en aquest no estigui actualitzada i no identifiqui la seva adreça actual, el ciutadà podrà aportar como a justificant el volant d'empadronament.

En la modalitat 2, al contracte de rènting, lísing o de lloguer, el ciutadà figurarà com a titular del contracte o com a conductor principal o habitual del vehicle per a la seva inscripció.

En la modalitat 3, quan el vehicle estigui a nom d’una empresa, el ciutadà figurarà com a conductor principal o habitual del vehicle a la pòlissa de l’assegurança en vigor, en cas contrari s’haurà d’aportar una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa propietària o arrendatària del vehicle, en la qual manifesti l’adscripció a aquesta persona. En el cas que l’empresa sigui unipersonal i estigui formada únicament per un autònom, s’haurà d’acreditar la vinculació laboral entre l’autònom i l’assalariat mitjançant un contracte de treball.

En la modalitat 4, quan el vehicle estigui arrendat en rènting, lísing o lloguer per una empresa, el ciutadà figurarà al contracte com a conductor principal o habitual per a la seva inscripció. En cas contrari, podrà igualment aportar la pòlissa de l’assegurança en vigor, si en aquesta consta com a conductor principal o habitual. Si no figura en cap dels dos anterior documents s’haurà d’aportar una declaració subscrita pel representant legal de l’empresa propietària o arrendatària del vehicle, en la qual manifesti l’adscripció a aquesta persona.

En la modalitat 5, on el ciutadà es usufructuari d’un vehicle que paga l’impost de circulació a Sant Cugat però no n’és el titular, aquest haurà de figurar com conductor principal o habitual a la pòlissa de l’assegurança en vigor.La seva privadesa és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-vos la millor experiència d'usuari possible. La informació de les cookies s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com reconèixer-ho quan torna al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a comprendre quines seccions del lloc web resulten més interessants i útils. Podeu configurar les cookies que desitgeu acceptar amb el botó de Més Opcions o en qualsevol moment en tornar a aquest lloc.


Cookies estrictament necessàries.
Les cookies estrictament necessàries han d'estar habilitades en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de cookies.

Cookies de tercers.
Aquest lloc web utilitza Google Analytics per recopilar informació anònima, com ara la quantitat de visitants al lloc i les pàgines més populars. Mantenir aquesta galeta habilitada ens ajuda a millorar el nostre lloc web.